Odkurzacze parowe Self-Service - pozyskaj fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach wsparcie MŚP

Bądź na bieżąco z poradami

Odkurzacze parowe Self-Service - pozyskaj fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach wsparcie MŚP

Odkurzacze parowe Self-Service - pozyskaj fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach wsparcie MŚP

08 lip 2020


Przedmiotem konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla danego Województwa na lata 2014-2020, jest wybór dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu określonego dla Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP oraz II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.

Pomoc udzielana jest mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Samoobsługowe odkurzacze parowe idealnie wpisują się w tematykę walki z koronawirusem, gdyż dzięki zastosowaniu gorącej pary, pozwalają na skuteczną walkę z bieżącym zagrożeniem epidemiologicznym. Dezynfekujące właściwości pary pozwalają na skuteczną walkę z bakteriami, wirusami oraz innymi patogenami. Para o temperaturze ok. 90 stopni Celsjusza zabija bakterie i dezaktywuje wirus. Jest to zgodne ze stanowiskiem WHO, w którym stwierdza, iż większość wirusów jest dezaktywowanych w temperaturze powyżej 80 stopni.

 

 

 

 

Powrót